نقش کلیدی مشارکت مردم در توسعه فرهنگ مدیریت پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت معتقد است که مشارکت مردم، نقش کلیدی در توسعه فرهنگ مدیریت پسماندهای شهری را ایفا می­کند.

مرتضی عاطفی با اشاره به این موضوع که متاسفانه زیرساخت مناسب برای جمع آوری، انتقال، پردازش و بازیافت پسماندها  فراهم نشده است، گفت: در طی سالیان گذشته ساماندهی پسماندهای شهرستان رشت در مقایسه با سایر پروژه ها و طرح های استان در الویت کار نبوده است و به این مهم، توجه لازم نشده است.

 

 

عاطفی افزود: برای مدیریت مساله پسماندها، مشارکت مردم در سطح گسترده لازم است که این موضوع بدون آموزش کافی به مردم جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی جامعه ممکن نیست.

وی ادامه داد: آموزش، اطلاع­رسانی و مشارکت مردمی، اساسی­ترین مقوله در راستای ساماندهی مدیریت پسماندها محسوب می­شود. عاطفی اظهار داشت: چنانچه آموزش شهروندان به طور مستمر انجام نشود، منجر به تغییر رفتار و نگرش شهروندان نخواهد شد. عاطفی تصریح کرد: نقش کلیدی مشارکت مردم به خصوص انجمن های مردم نهاد به عنوان بازوهای توانمند سازمان ها و نهادهای اجرایی، در توسعه آموزش جهت دستیابی به توسعه پایدار در زمینه مدیریت پسماند کاملا آشکار و غیرقابل انکار است و سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت تدوین برنامه­های اجرایی خود را در راستای این موضوع بر این مبنا قرار داده است.

 

اضافه کردن نظر