گزارش تصویری

طرح پاکسازی محیط زیست و جمع آوری زباله با مشارکت زندانیان زندان مرکزی رشت

پلیس راه رشت- قزوین

26 مرداد 94

 

           

اضافه کردن نظر