با هدف ارتقای خدمات رسانی به شهروندان انجام شد

نشست تخصصی با کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، معاون فنی و اجرایی به همراه کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، در نشستی تخصصی با معاونین و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، تجارب و روش­های انجام کار را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

در این نشست که در روز دوشنبه مورخ 2 شهریور در قزوین انجام شد، طرفین به نتایج قابل قبولی دست یافتند. گفتنی است که در این نشست تخصصی میزان بودجه سازمان، نحوه ساماندهی گاری­های جمع آوری زباله سطح شهر ، ساماندهی گاراژداران، آموزش شهروندان، ایجاد نواحی سازمان مدیریت پسماند، ایجاد محل دفن بهداشتی زباله، تغییرات اساسی در شیوه تنظیم قراردادها به منظور تجمیع قرارداد طرح تفکیک و رفت و روب و جمع­آوری زباله و موارد مرتبط با مدیریت پسماند، در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری به شهروندان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. گفتنی است بازدیدی از نواحی سازمان مدیریت پسماند، محل تفکیک از مبدا و ساختمان فنی و اجرایی مدیریت پسماند قزوین نیز انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر