در راستای اجرای طرح پارک بدون دخانیات برگزار شد:

برنامه مشارکتی جمع آوری ته سیگار از سطح پارک ملت

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، این سازمان با همکاری موسسه محیط زیستی سرزمین ایدهآل ما، در اقدامی نمادین در روز جمعه 20 شهریور نسبت به جمع آوری ته سیگار از سطح پارک ملت رشت اقدام نمود.

 

 

مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در این خصوص گفت: این برنامه در راستای اجرایی نمودن برنامه پارکهای بدون دخانیات سطح شهر رشت و داشتن شهر سالم، سلامت شهروند و هوای پاک با مشارکت و همکاری انجمنهای مردم نهاد اقدام کرد.

عاطفی در ادامه افزود: بر اساس تدوین اهداف سازمان در خصوص مشارکت و بهره گیری از توانمندیهای انجمنهای مردم نهاد از طریق برگزاری جلسات متعدد و منظمی با این موسسات، درخواست شد که طرحها، پیشنهادات و برنامه‌های محیط زیستی خود که همراستا با اهداف سازمان باشد، مطرح نمایند.

عاطفی با اشاره به فرهنگ پذیر بودن مردم رشت گفت: در حوزه‌های محیط زیستی بیش از هر چیز، نیازمند به فرهنگ‌سازی و آموزش و استمرار آن هستیم و این امر با اجرای برنامه هایی که به صورت مستقیم شهروند را با مسایل و مشکلات حال حاضر آشنا نماید امکان پذیر خواهد بود.

وی در پایان اظهار داشت: برنامه جمع آوری نمادین زباله از محلات در سطح شهر توسط مردم از برنامه های آتی سازمان می باشد. اجرای این طرح، با این هدف خواهد بود که چنانچه هر شهروندی تنها یک زباله از روی زمین بردارد کمک شایانی در پاکیزگی محیط زیست خواهد کرد . این طرح ها با همکاری انجمن های مردم نهاد در سطح شهر برگزار خواهد شد.

 

 

                            

 

 

اضافه کردن نظر