دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت از سازمان مدیریت پسماند تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان با مدیرعامل و معاونین سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز دیدار و گفتگو نمود.

این دیدار در راستای تدوین رئوس برنامه­ های کوتاه مدت سازمان و با هدف بهره­ گیری از تجارب کلانشهرهای کشور که عملکرد قابل توجهی در برنامه ریزی و اجرای پروژه ­های موفق مرتبط با مدیریت پسماندهای شهری داشته­ اند، انجام گردید.

 

 

همین گزارش حاکی است، مرتضی عاطفی ضمن نشست با مدیرعامل، معاون هماهنگی امور مناطق، معاون طرح و برنامه­ ریزی و معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، در خصوص قرارداد پیمانکاران، تصفیه خانه شیرابه، نحوه نظارت بر امور مناطق و رفت و روب و سایر مسایل مرتبط با این حوزه گفتگو و در پایان از مرکز لندفیل بهداشتی، تصفیه خانه شیرابه و کارخانه تفکیک در مقصد این شهر نیز بازدید نمودند.

 

     

 

 

اضافه کردن نظر