عدم اجرای برنامه افتتاحیه نمایش خیابانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، بدلیل شرایط نامناسب جوی برنامه افتتاحیه نمایش خیابانی در پیاده راه فرهنگی و اجراهای سطح شهر امروز برگزار نخواهد شد و به تاریخ دیگری موکول می شود که متعاقباً اعلام می گردد.

 

 
 

اضافه کردن نظر