گزارش تصویری

عملیات زنده گیری سگ های ولگرد سطح شهر رشت

تعداد 165 قلاده سگ در آبان ماه جمع آوری شد

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر