در سرای محلات چهلتن برگزار شد

آموزش تفکیک از مبدا

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در راستای طرح محله محوری و آموزش شهروندان، آموزش طرح تفکیک از مبدا پسماندها  را برای خانواده های سرای محله چهل تن در صبح روز ششم دی ماه برگزار نمود. این سازمان با هدف آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی در ارتباط با کاهش تولید زباله، جلب مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبداء و مدیریت پسماند ، نسبت به برگزاری این دوره اقدام نموده است. 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر