برگزاری سی و سومین نشست تخصصی معاونین خدمات شهری کلانشهرهای کشور

سی و سومین نشست تخصصی معاونین خدمات شهری کلانشهرهای کشور به میزبانی شهرداری کرج و قشم  در روزهای 29 و 30 دیماه در جزیره قشم  برگزار گردید که مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به نمایندگی از معاونت خدمات شهری شهرداری رشت در این نشست حضور داشت. در این نشست مباحثی پیرامون شرح وظایف حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست کلان شهر ها، پیش نویس قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا، ارائه دستاوردها و تجارب موفق هر یک از کلان شهر ها و  برنامه های پیشنهادی تشکیل ستاد استقبال از بهار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان از پروژه های عمرانی جزیره قشم بازدید بعمل آمد.

 

اضافه کردن نظر