به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مرتضی شریفی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ، طی حکمی از سوی مهندس خلیلی شهردار رشت، با حفظ سمت  به عنوان سرپرست کارخانه کود آلی گیلان منصوب شد. شهرداررشت  در مراسم  معارفه  شریفی را از مدیران توانمند، جدی و مرد روزهای سخت در شهرداری رشت برشمردند و اظهار امیدواری کردند که با حضور ایشان در کارخانه کود آلی شاهد روزهای خوب و آینده ای روشن خواهیم بود

در ادامه مهندس شریفی ضمن تشکر بابت اعتماد مجدد جناب آقای شهردار عنوان کرد که تمام توان خود را جهت پاسخ به این اعتماد و انجام هرچه بهتر این مسولیت خطیر با توجه به شرایط بحرانی  و رکود ی که درحال حاضر شرکت کودآلی با آن روبروست به کار خواهد بست و اذعان کرد که این مهم تنها با توکل به خداوند منان و استفاده از تجارب ارزشمند سایر مدیران امکانپذیر خواهد بود.در مراسم معارفه جناب آقایان  : حاج الیاس توانافر  مشاور عالی محترم شهردار، مهندس بهارمست معاون محترم خدمات شهری ، اسماعیل رحمتی مدیر محترم بازرسی، کریم سرپرست معاون محترم اداری مالی، علیرضا حسنی مدیر محترم روابط عمومی و جمعی از سایر مدیران شهرداری حضور داشتند.

 

 

 

اضافه کردن نظر