جلسه مدیریت بحران در سازمان مدیریت پسماند برگزار شد

بر اساس گزارش هواشناسي مبنی بر تغییرات شدید جوی و اعلام آماده باش شهرداری رشت به سازمان های زیرمجموعه خود جهت آمادگی لازم به منظور خدمات رسانی مناسب به شهروندان و پيشگيري از هرگونه اتفاقات احتمالی، جلسه مدیریت بحران سازمان مدیریت پسماند با حضور معاونین و ناظرين مناطق سازمان در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد.

در این جلسه، تجارب سال های گذشته مرور و موارد احتمالي مورد بررسی قرار گرفت و راه حل های ممکن بیان گرديد.

  

 

اضافه کردن نظر