نشست مدیرعامل و کارشناسان سازمان با جمعی از مدیران و مربیان آموزش و پرورش استان

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در راستای اجرای طرح های آموزشی با مشارکت و همکاری سایر نهادها و ارگانها نشستی را با جمعی از مدیران و مربیان آموزش و پرورش استان گیلان به منظور اجرای طرح پایلوت آموزش مربیان در 10 مدرسه سطح شهر رشت برگزار نمود.

 

در این نشست با توجه به نقش فعال کودکان و تأثیرگذاری آنان در جامعه به خصوص خانواده ها در زمینه فرهنگ تفکیک از مبداء، موضوعات مختلفی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مربیان مدارس، آموزش دانش آموزان توسط کارشناسان سازمان در برنامه صبحگاهی به همراه توزیع بروشورهای آموزشی، توزیع کارتن پلاست جمع آوری کاغذهای باطله ، همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و ... مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفت.

 

      

 

اضافه کردن نظر