گزارش تصویری کمپین نمایشی شهر پاک

از اجرای بیش از 220 تئاتر خیابانی در محلات رشت و کارناوال نمایشی روز رشت 

 

 

            

 

اضافه کردن نظر