طرح پاکسازی پایان سال و استقبال از سال جدید محدوده منطقه یک

گزارش تصویری

 

 

 

 

                                     

 
 
 

اضافه کردن نظر