سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار می­کند

فراخوان مسابقه هفت سین بازیافتی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن سال نو و به منظور ترویج فرهنگ تفکیک از مبداء و کاهش تولید پسماند، مسابقه هفت سین بازیافتی را برگزار می­نماید.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

اضافه کردن نظر