طرح پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر

توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با همکاری اداره کل زندانهای استان گیلان

جاده جیرده- 15 اسفند

 

 

 

 

 

                     

 
 

اضافه کردن نظر