توجه : در صورت بروز مشکل در دریافت جداگانه از مرورگر Internet Explorer استفاده فرمایید.

 

برای دریافت دستورالعمل نحوه تکمیل جداول ارزیابی پیمانکاران خدمات شهر در قالب فایل مایکروسافت وورد کلیک کنید

 

برای دریافت دستورالعمل نحوه تکمیل جداول ارزیابی پیمانکاران خدمات شهر در قالب فایل مایکروسافت وورد کلیک کنید

 

برای دریافت جداول ارزیابی پیمانکاران خدمات شهر در قالب فایل مایکروسافت اکسل کلیک کنید

 

برای دریافت یکجا همه فایلها در قالب فایل فشرده کلیک کنید

 

اضافه کردن نظر