با انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید

زنده گیری و ساماندهی سگ های ولگرد در سال 95 ادامه می یابد

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، در سال گذشته وجود سگ های ولگرد در سطح شهر  و افزایش زاد و ولد این حیوانات در نقاط مختلف مسکونی به ویژه شهرک ها و ایجاد مزاحمت، رعب و وحشت توسط این حیوانات سبب شده بود تا شهروندان بسیاری با سامانه 137 شهرداری تماس بگیرند و خواستار حل این مشکل شوند. از طرف دیگر  راه حل کشتن سگ ها نیز با واکنش منفی شهروندان به خصوص گروه های مردم نهاد مواجه شده بود

 

این اتفاقات در سال گذشته سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت را بر آن داشت که با نگاهی به تجارب و عملکرد سایر شهرها در رابطه با این طرح که موضوعی جدید با مشکلات غیرقابل پیش بینی برای شهرداری ها است، نسبت به اخذ تصمیم جهت جمع آوری، نگهداری و ساماندهی سگ ها اقدام نماید.

این کار از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکار در حداقل زمان ممکن با اخذ مشاوره از مراکز ذی ربط و همیاری بی دریغ انجمن های مردم نهاد و همچنین در نظر گرفتن تمامی ابعاد و شرایط در زمان مذکور انجام گرفت.

گفتنی است این اقدام برای نخستین بار در شهرداری در شرایطی به اجرا درآمد که پیمانکار حرفه ای فعال در این زمینه وجود نداشته و قطعا بروز مشکلاتی در این خصوص کاملا قابل پیش بینی بود.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با توجه به پایان یافتن مدت زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار وقت در سال94، تلاش کرده است روند جمع آوری و ساماندهی سگ ها و انتقال آن ها به مکانی جدید را ادامه و از طریق بررسی و انجام کار کارشناسی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود برای انعقاد قرارداد در سال جاری با پیمانکار جدید اقدام نماید.

لازم به ذکر است در زمان اتخاذ تصمیم تا مرحله اجرای این طرح از سوی شهرداری رشت در سال گذشته مقرر گردیده بود که سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع، همگام با شهرداری رشت در زمینه یافتن راه حل مناسب و روند انجام طرح مذکور همکاری و هماهنگی های لازم را ایفا نمایند که متاسفانه تاکنون هیچ اقدام موثر و کمکی از سوی آن هاانجام نشده است که این امر در ایجاد تاخیر و خلل در اجرای این طرح نقش زیادی داشت.

با این وجود سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ساماندهی و پیگیری موضوع فوق را با در نظر گرفتن حساسیت های خاص اجتماعی آن و با عنایت به این امر که دستیابی به نتیجه مطلوب، مستلزم خرد جمعی، همت و مساعدت همگانی است، در اولویت های کاری سال 95 خود قرارداده است.

اضافه کردن نظر