گزارش تصویری اجرای نمایش موزیکال جهت آموزش تفکیک از مبدا پسماند در مهدکودک های سطح شهر رشت 

 

 

 

                        

اضافه کردن نظر