کودکان مهدکودک های رشت روز زمین پاک را در پارک محتشم رشت گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ، کودکان 9 مهد کودک حامی محیط زیست با حضور در پارک محتشم رشت در مورد حفاظت از زمین آموزش دیدند.

300 مهد کودک در این برنامه شاهد نمایش «سطل شما چه جوریه؟» با کارگردانی مجید پتکی درباره تفکیک زباله از مبدا بودند. این نمایش از دو هفته قبل در مهد کودک های رشت در حال اجرا است

نقاشی بخش دیگری از برنامه بود. کودکان در کنار یکدیگر درباره روز زمین پاک به نقاشی پرداختند

مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در خصوص برگزاری این مراسم اظهار داشت: آموزش و تفهیم  مفاهیم پایه در تمام مقوله ها به خصوص موضوعات مرتبط با محیط زیست که امروز  تبدیل به یک بحران و چالش در زندگی شهری شده است، نیازمند فرهنگ سازی و سرمایه گذاری بر روی نونهالان و کودکان می باشد که این مهم می بایست با زبان  قابل فهم  کودکان مانند نمایش، تاتر، موسیقی و توسط افرادی که برای آنان قابل درک و پذیرفتن هستند اجرا گردد. عاطفی در ادامه گفت : سازمان مدیریت پسماند نیز در ادامه روند برنامه های آموزشی و فرهنگی خود و به مناسبت روز زمین پاک با همکاری مهدهای کودک حامی محیط زیست نسبت به اجرای این برنامه برای نونهالان و کودکان دبستانی با حمایت و مشارکت بازیگران تاتر کودک شهر رشت اقدام نمود.

 فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری،  علی بهارمست معاونت خدمات شهری و عاطفی مدیرعامل سازمان، پس از پایان نقاشی با جوایزی که سازمان پسماند شهرداری تهیه کرده بود از کودکان تقدیر کردند. این جایزه شامل بازی تفکیک زباله از مبدا با عنوان نجات زمین و یک دفتر نقاشی بود.

در انتهای برنامه پاکبانان شهرداری به عنوان حافظان زمین دور کودکان حاضر حلقه زدند و کودکان مهدکودکی نیز با هدیه یک شاخه گل از آنها تشکر کردند.

اضافه کردن نظر