سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد جهت اجرای طرح ساماندهی نخاله های عمرانی و ساختمانی نسبت به شناسایی، ارزیابی کیفی و فنی و انتخاب پیمانکاران مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می­گردد از روز چهارشنبه مورخ 95/02/21 فرم­های ارزیابی را از پرتال این سازمان پرینت کرده و پس از تکمیل مهر و امضا نموده و در پاکت­های دربسته و ممهور تا روز شنبه 95/02/31 به امور مالی-اداری این سازمان به آدرس رشت، سبزه میدان، ابتدای خیابان استادسرا، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ارسال نمایند.

الف- معیارهای ارزیابی کیفی:

1- داشتن فعالیت مرتبط در قالب شرکت­های حقیقی و واحدهای صنفی

2- داشتن توانایی مالی جهت انجام خدمات فوق­ الذکر

3- داشتن تجربه و سابقه قراردادهای مشابه (حداقل 20/000 متر مکعب گودبرداری/تخریب در سال 94)

4- داشتن توانایی فنی و برنامه ­ریزی و مدیریتی

5- دارا بودن ماشین­ آلات و تجهیزات موضوع فراخوان (مالکیت حداقل یک دستگاه بیل مکانیکی)

6- حسن سابقه شرکت

7- دسترسی به نیروی کار متناسب

ب- مدارک و مستندات مورد نیاز

1- رزومه از فعالیت­های انجام شده به همراه تصویر قراردادهای منعقده

2- ارایه صورت­های مالی حسابرسی شده، شناسه ملی و کد اقتصادی (برای شرکت­های حقوقی) و اظهارنامه مالیاتی (برای کلیه شرکت­ کنندگان)

3- ارایه لیست ارکان شرکت و کارکنان ستادی به انضمام تصویر مدارک شناسایی و تحصیلی آن­ها

4- ارایه لیست ماشین­ آلات و تجهیزات همراه با اسناد مالکیت

             5ـ ارایه اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی (برای شرکت­های حقوقی)

 

 دریافت فایل اسناد در قالب PDF 

 
 

اضافه کردن نظر