سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد طرح ساماندهی نخاله­ های ساختمانی را از تاریخ 95/3/1 اجرا نماید. لذا، از کلیه مالکین ماشین آلات حمل نخاله­ های ساختمانی دعوت می­ گردد به منظور تشکیل پرونده ودریافت مجوز فعالیت ماشین­ آلات، حداکثر تا تاریخ 95/2/31 به محل این سازمان به آدرس سبز میدان، ابتدای خیابان استاد­سرا، گذر سایه، ساختمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مراجعه نمایند. بدیهی­ است، پس از تاریخ مذکور از فعالیت ماشین­ آلات فاقد مجوز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مدارک مورد نیاز:

1- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین

2- اصل و تصویر سند مالکیت ماشین­ آلات حفار و خودروهای حمل

 
 

اضافه کردن نظر