با برگزاری 4 کارگاه آموزشی:

فعالین محیط زیست برای آموزش چهره به چهره شهروندان آماده می شوند

به گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، فعالین محیط زیست رشت برای آمادگی در آموزش چهره به چهره شهروندان تحت آموزش مدیریت پسماند قرار گرفتند.

فعالین محیط زیست دو گروه جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما روز پنج شنبه 23 اردیبهشت مخاطبان چهار کارگاه آموزشی سازمان پسماند شهرداری رشت بودند.

این برنامه آموزشی در پژهشکده گلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد.

شناخت انواع پسماند

در کارگاه اول دکتر مریم محمدی استاد کلایه از کارشناسان سازمان پسماند فعالین داوطلب مباحث پایه ای پسماند آشنا کرد.

محمدی در این کارگاه که با عنوان«آشنایی با پسماند و مزایای تفکیک زباله از مبدا» برگزار شد با بیان تقسیم بندی های رایج پسماندها در مورد پسماند ویژه و خطرناک ، تر و خشک توضیحاتی ارایه کرد‌.

وی در ادامه مفهوم بازیافت را برای حاضرین تشریح کرد. وی بازیافت را فرایندی دانست که در آن مواد جمع آوری و جدا شده و به عنوان مواد خام برای تولید استفاده می شوند.

محمدی همچنین افزایش زباله را نتیجه افزایش جمعیت و تغییر عادات غذایی دانست و با اشاره به دفن غیر بهداشتی زباله در گیلان گفت: سراوان تنها محل دفن پسماند تولیدی مرکزی گیلان و بزرگترین سایت دفن شمال کشور است. محمدی با اشاره به حجم زیاد شیرابه این سایت افزود: با توجه به بالا بودن آب های زیرزمینی و میزان بارندگی در رشت اثر تخریبی این شیرابه بسیار زیاد است.

این کارشناس پسماند در ادامه به مزایای تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد. وی صرفه جویی در مصرف مواد اولیه٬انرژی٬نیروی انسانی و صرفه جویی در زمین مورد نیاز به دفن را از مهم ترین نتایج انجام تفکیک زباله دانست.

محمدی همچنین در مورد  انواع کاغذ و پلاستیک و شیشه قابل بازیافت برای حاضرین توضیحاتی ارائه کرد.

ارتباط موثر با زبان بدن

بعد از کارگاه آشنایی پسماند و مزایای تفکیک زباله از مبدا کارگاه دوم نیز با موضوع «نحوه برقراری ارتباط موثر و استفاده از زبان بدن در تعاملات» توسط قهرمان پور برگزار شد.

در این کارگاه قهرمان پور نحوه ارتباط درست با مخاطبان را برای فعالین محیط زیست توضیح داد. فعالین محیط زیست در این کارگاه با مفهوم زبان بدن آشنا شده و در مورد شکل گیری یک تعامل تاثیرگزار با استفاده از یک ارتباط صحیح آموزش هایی دریافت کردند

بازاریابی اجتماعی

کارگاه سوم نیز با حضور دکتر مرتضی مسرور یکی از اساتید گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد. مسرور در این کارگاه «بازاریابی اجتماعی» را برای حاضرین تشریح کرد.

وی با بیان تفاوت های بازاریابی اجتماعی و تجاری در مورد مخاطبان این نوع از بازاریابی توضیحاتی ارائه کرد.

در طول این سه کارگاه حاضرین با مطرح کردن سوال و جواب دادن به برخی پرسش های اساتید در پیش برد بحث تاثیرگزار بودند.

کارگاه عملی

اما کارگاه آخر به طور کامل به صورت مشارکتی و با حضور هر سه استاد کارگاه های قبلی برگزار شد.

در این کارگاه عملی فعالین محیط زیست به تمرین آموخته های خود با استفاده از تجربه افراد پیشکسسوت این عرصه  پرداختند.

در این کارگاه داوطلبین با تقسیم شدن به 8 گروه به پیش بینی سوالات احتمالی شهروندان پرداختند و سعی کردند با کمک اساتید جواب های ممکن به این سوالات را پیدا کنند.

 

       

 
 
 

اضافه کردن نظر