سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در راستای رسیدن به کاهش توليد پسماند و افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک  از مبدأ، آموزش چهره به چهره را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری رشت، با توجه به اولویت گروه کودکان در برنامه‌های آموزشی، در طول دو ماه گذشته بیش از4 هزار نفر در مهدکودک‌ها و مدارس رشت تحت آموزش قرار گرفتند.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری با نگاهی به آینده، فرهنگ سازی برای کودکان را در اولویت های کاری خود قرار داده است

اجرای نمایش موزیکال، توضیح کارشناسان سازمان، توزیع بازی فکری و آموزش ویژه برای معلمان و مربیان از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی سازمان در طول این دوره بود.

در این دوره، دو نمایش موزیکال با عنوان « سطل شما چه جوریه» و « مبارك و پسماند» در مهدکودک ها و برخی مدارس رشت اجرا شد.

همچنین سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در نظر دارد تا قبل از پایان ماه خرداد آموزش چهره به چهره شهروندان را آغاز کند.

در این طرح افراد داوطلب سمن‌های محیط زیستی که در دوره‌های آموزشی سازمان پسماند شرکت کرده‌اند به کار گرفته می‌شوند.

 

 

اضافه کردن نظر