طرح جمع آوری کاغذهای باطله از مدارس دوستدارمحیط زیست همزمان با روز جهانی محیط زیست امروز در پارک قدس رشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، همزمان با روز جهانی محیط زیست  امروز پارک قدس رشت میزبان مدارس دوستدار محیط زیست بود. 

طرح جمع آوری کاغذ باطله همراه با توزیع هدایا بین دانش آموزان در ساعت 9 تا 12 ظهر  16 خرداد جنب عمارت کلاه فرنگی پارک قدس رشت برگزار شد. ارائه توضیح کارشناسان به دانش آموزان در مورد اهمیت انجام تفکیک کاغذ برای جلوگیری از قطع درختان دیگر بخش این برنامه بود.

برای این برنامه هشدار«هر ثانیه یک درخت بریده می شود تا به کاغذ تبدیل شود» انتخاب شده بود تا دانش آموزان برای حفظ درختان در بازیافت کاغذ تلاش بیشتری داشته باشند.

10 مدرسه مقطع دبستان که به صورت پایلوت برای طرح جمع آوری کاغذهای باطله توسط سازمان پسماند شهرداری رشت انتخاب شده اند در این برنامه حضور داشتند. 

علاوه بر این شهروندان امروز در جنب عمارت کلاه فرنگی شاهد دیوار سبز نیز بودند.  شهرداری منطقه دو رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما همراهان سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در اجرای این برنامه بودند.

  

 
 
 
 
 

اضافه کردن نظر