شهروندان رشتی می توانند برای حفظ محیط شهری و رفاه حال خود کیسه زباله مخصوص خودرو دریافت کنند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری رشت، سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت همزمان با پیگیری اعمال قانون درباره خودروهای متخلفی که زباله خود را از خودرو به بیرون پرتاب می کنند ، برای شهروندان طرح تشویقی در نظر گرفته است.

سازمان مدیریت پسماند رشت با آغاز هفته محیط زیست در 9 کانکس دریافت پسماند خشک خود در سطح شهر رشت، در ازای تحویل پسماند خشک یک کیسه زباله مخصوص خودرو به شهروندان اهدا می کند. این طرح در تمامی کانکس ها در حال اجرا می باشد.

رشت از معدود شهرهای کشور است که قانون جریمه برای خودورهای متخلفی که زباله خود را به بیرون پرتاب می کنند درآن اجرایی شده است. با توجه به تولید روزانه بیش از 450 تن زباله در شهر رشت عدم مدیریت آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به محیط وارد کند.

همراهی شهروندان با عدم ایجاد آلودگی در سطح شهر ، کمک به کاهش تولید زباله و مشارکت در تفکیک زباله از مبدا می تواند بهترین پشتوانه سازمان مدیریت پسماند رشت برای تحقق هدف شهر پاک و سالم باشد.

اضافه کردن نظر