شهروندانی که خودرو دریافت پسماند خشک را در محله خود نمی بینند به سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت اطلاع دهند.

به گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت٬مرتضی عاطفی با بیان اینکه  شهر رشت با تولید  روزانه بیش از ۴۵۰تن زباله روبرو است گفتدر حال حاضر بخش زیادی از زباله به جایگاه دفن سراوان انتقال داده می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت افزود: انجام این فرایند در طول  ۳۰سال اخیر افزایش شیرابه و آلودگی  رودخانه های رشت و منابع آب زیرزمینی را به دنبال داشته است.

ویطرح تفکیک زباله از مبدا را اصلی ترین  و موثر ترین راه کاهش حجم این انتقال عنوان کرد و گفتانجام تفکیک زباله از مبدا سبب می شود تا بتوانیم به بهترین شکل از زباله خشک و تر استفاده کنیم.

عاطفی یکی از نتایج انجام این طرح را تولید کود با کیفیت بالاتردر کارخانه کود آلی شهرداری عنوان کرد و گفتزباله تر نیز  می تواند به صورت کود دوباره به چرخه زندگی ما برگردد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان برای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا گفت: اگر شهروندی قصد مشارکت دارد اما خودرو دربافت پسماند به محله او نمی آید به سازمان پسماند شهرداری رشت اطلاع دهد.

وی افزود: شهروندان می توانند از طریق پیامک و تلگرام با شماره ۰۹۳۳۸۰۲۰۶۵۸در ارتباط باشند یا در تماس با سامانه ۱۳۷شهرداری رشت نام خیابان و کوچه خود را برای حضور خودرو دریافت پسماند خشک اعلام کنند.

 
 
 

اضافه کردن نظر