با سفارشسازمان مدیریت پسماند شهرداری رشتدو کتاب با موضوع بازیافت و لزوم تفکیک زباله از مبدا‌ ‌برای کودکان به چاپ رسیده است.‌

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت آموزش تفکیک زباله از مبدا و فرهنگ بازیافت از دوران کودکی می تواند سبب همراهی بیشتر آنها در دوران بزرگسالی باشد.

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت علاوه بر برنامه های آموزشی مختلف برای کودکان مانند برگزاری نمایش و توزیع بازی فکری در سطح مهد کودک و مدارس ابتدایی شهر رشت تصمیم به  چاپ کتاب برای تعمیق بیشتر فرهنگ مدیریت پسماند گرفته است.

 در همین راستا کتاب « شهر من» با شعرسازی الهام طهماسبی و تصویر و‌گرافیک ساناز زمانی برای گروه سنی ب با سفارش سازمان تهیه شده است.

در این‌کتاب، کودکان با ۹شعر رفتگر محل ما٬ساعت نه٬فضای سبز٬رودخونه٬تفکیک زباله ها٬کاغذ باطله٬بازیافت٬شهر من و جنگل زیبا با مضامین حفظ محیط زیست آشنا می شوند.

« من که زباله نیستم» عنوان کتاب دیگری است که با شعر و تصویرهایی از زهرا بزرگ زاده  منتشر شده است.

در این کتاب کودکان در یک شعر پیوسته با مفهوم بازیافت کاغذ ٬اهمیت حفظ جنگل و جداسازی زباله تر و خشک آشنا می شوند.

مخاطبان این کتاب نیز گروه سنی الف و ب هستند.

این دو کتاب به زودی در مهدکودک  ها و مدارس پایه ابتدایی شهر رشت توزیع می شود.‌

 

 

   

 

 
 
 

اضافه کردن نظر