علیرضا حاجی پور سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند کار خود را آغاز کرد

معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت برگزار شد . به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، با حضور علی بهارمست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت، جباري مشاور عالي شهردار ، عليرضا باقري مشاور شهردار و مرتضي عاطفي مدیرعامل پیشین، عليرضا حاجي پور به عنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت معارفه شد.

در ابتدا این مراسم  مختار جباري مشاور شهردار با اشاره به اهميت مباحث محيط زيستی از اقدامات فرهنگی سازمان مدیریت پسماند تشکر کرد.  وی با تقدیر از مرتضی عاطفی مدیرعامل پیشین سازمان مدیریت پسماند برای حاجی پور سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه علی  بهارمست با اشاره به اهميت وجود مديريت پسماند در شهر گفت: اهمیت این سازمان وقتی مشخص می شود که فقط یک روز کارهای این سازمان بر زمین بماند.

وی با تاكيد ويژه بر بحث نظارت سازمان در حوزه پسماند ، رفت و روب و خدمات شهری انجام فعاليت هاي فرهنگي توسط سازمان برای تشویق و ترغیب شهروندان به همکاری در مدیریت پسماند شهر را شایسته تقدیر عنوان کرد.

مرتضی عاطفی نیز با گزارشی از فعاليت هاي  سازمان در سيزده ماه گذشته به اقدامات سازمان در زمان مدیریت خودش اشاره کرد.  وی نیز براي سرپرست جديد سازمان آرزوي موفقيت کرد.

همچنین علیرضا حاجي پور سرپرست جديد سازمان نیز با  تشكر از اعتماد شهردار رشت گفت:

با ايجاد تيمي منسجم٬پر تلاش و با پشتكار بيش از پیش جهت نيل به اهداف متعالي سازمان حرکت خواهیم کرد.

وی ابراز اميدواري کرد روند رو به رشد سازمان در آينده تداوم يابد.

در پايان مراسم نیز حکم سرپرستي توسط بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری به علیرضا حاجي پور ابلاغ شد.

 

      

 
 

اضافه کردن نظر