روز جهانی بدون پلاستیک در رشت با توزیع کیسه پارچه ای بین شهروندان همراه بود. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، پلاستیک بخش زیادی از زباله های تولیدی هر خانوار را تشکیل می دهد. 

این پلاستیک ها به هنگام خرید از فروشگاهها، سوپرمارکت و میوه فروشی ها بیشترین استفاده را دارند .

تجزیه کیسه های پلاستیکی بین 10 تا 20 سال طول می کشد و به همین دلیل رها شدن آن در محیط، زیبایی طبیعت را گرفته و سبب آسیب به خاک می شود.  به همین منظور فرهنگ سازی برای حذف کیسه های پلاستیک و استفاده از کیسه های پارچه ای مورد نظر دوستداران محیط زیست و سازمان مدیریت پسماند شهرداری است.

در همین راستا موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما در روز جهانی بدون پلاستیک(21 تیرماه) با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت  در پارک توحید ، اقدام به توزیع کیسه های پارچه ای بین شهروندان کردند.

تلاش می شود با جایگزینی کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پلاستیکی  شاهد کاهش معضلات محیط زیستی ناشی از پلاستیک باشیم.

 

     

 

اضافه کردن نظر