برای دومین سال همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار شد؛

پاکسازی مشارکتی و مردمی خیابان های رشت از زباله

همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، طرح ارزشمند پاکسازی مشارکتی و مردمی خیابان ها و معابر عمومی شهر رشت توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما با مشارکت ده ها فعال اجتماعی و علاقه مندان محیط زیست برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اضافه کردن نظر