گزارش تصویری از بازدید میدانی دکتر نجفی استاندارگیلان ، مهندس مهدوی فرماندار رشت و دکتر ثابت قدم شهردار رشت از محل دفن زباله در سراوان

 

 

 

 

             

 

اضافه کردن نظر