به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ، بعد از آماده سازی و ایجاد شرایط توسط پیمانکار سلول بهداشتی دفن زباله لندفیل سراوان آماده بهره برداری است.

در شروع استفاده از سراوان در سه دهه گذشته عموما دفن به صورت استاندارد و بهداشتی صورت نمی گرفت. به همین دلیل دفن زباله ها در این مکان سبب ایجاد مشکلات محیط زیستی مانند تولید شیرابه و شده است.

 

تولید شیرابه نیز علاوه بر اینکه در آب های زیرزمینی نفوذ می کند با ورود به رودخانه های رشت سبب وخیم تر شدن وضعیت آنها شده است.

سلول بهداشتی دفن زباله لندفیل سراوان با روش های استاندارد و بهره گیری از نکات روز علمی آماده سازی شده است.

در این سلول جدید مشکلات محیط زیستی به حداقل ترین سطح کاهش خواهند یافت و شیرابه حاصل از زباله قابل کنترل خواهد بود.

این سلول جدید روز شنبه  15 آبان ساعت 12:30 ظهر با حضور محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و جمعی از مدیران استانی افتتاح خواهد شد.

 

 

 

اضافه کردن نظر