به منظور تنویر افکار عمومی ، جلوگیری از ترویج مطالب غیرواقع که منجر به تشویش اذهان شهروندان محترم می شود ، جوابیه این سازمان به مطلب « رشت طرح جامع زباله و مدیریت پسماند نداشت؟! »پس از انتشار در رسانه مذکور عینا در ذیل منتشر می شود .

 

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت  از همکاری و اقدام رسانه های حرفه ای و دلسوزاستان در نشر و انعکاس این پاسخ سپاسگزاری می نماید .

مطالعات طرح جامع پسماند شهر رشت در سال 1388در سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت انجام پذیرفته بود که با تغییر الگوی مصرف، گسترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش جمعیت با گذشت 7 سال و تغییرات محسوس و موثر در میزان تولید و ماهیت پسماندهای شهر رشت اقدامات لازم جهت جمع آوری و پردازش پسماند در جهت کاهش تولید و افزایش تفکیک از مبدا را موجب شده است. میزان پسماند شهر رشت و شهرها و روستاهای اطراف به میزان بیش از 800 تن رسیده است. با توجه به مطالعات جدید و همچنین حضور نمایندگان متعدد شرکت های داخلی و خارجی فعال در جهت مدیریت پسماند و رهیافت های جدید در این خصوص، بازنگری در مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندها در جهت رفع نقاط ضعف و بروز رسانی آن از کارهای در حال انجام سازمان می باشد.

سند جدید راهبردی مدیریت پسماندهای رشت با توجه به بازبینی و به روز رسانی طرح جامع پسماند در راستای پایش وضعیت تفکیک از مبدا، کارخانه کود آلی، وضعیت محل دفن سراوان از منظر بهسازی و کنترل آلاینده های محیطی و همچنین کاهش میزان ورودی پسماندها به لندفیل، پس از انجام مطالعات دقیق، برگزاری جلسات متعدد فنی و تخصصی و رایزنی های مکرر با صاحبان فناوری های روز و مدرن دنیا تدوین گردیده است. این سند شامل مراحل زیر است:

کاهش تولید پسماند

-  افزایش تفکیک در مبدا

-  افزایش رضایت شهروندان و حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری

-  پردازش میانی (ارتقای ظرفیت کارخانه کود آلی به میزان 800 تن)

-  احداث نیروگاه زباله سوز

-  بهسازی محل دفن سراوان

-  احداث لندفیل جدید مهندسی_ بهداشتی

-  احداث تصفیه خانه در محل دفن

شایان ذکر است طرح جامع مدیریت پسماند در سال 1388 به هیچ نقطه اجرایی نرسیده و راه حلهای عملیاتی را به برنامه بودجه و پروژه و فعالیت های مشخصی تبدیل نکرده است که نتیجه آن این باشد که مردم بصورت عینی آن را  حس  نمایند و صرفا به تحلیل وضع موجود آنهم بر اساس داده های آماری آن سال پرداخته است.

فلذا خبر فوق جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی در پاسخ به ابهام ایجادگردیده مورد وثوق سازمان می باشد.

 

اضافه کردن نظر