جلسه مدیرعامل سازمان با اعضای شورای سراوان در خصوص بررسی پیشرفت کار و بهسازی سراوان و مشکلات و انتظارات ساکنین منطقه مجاور محل دفن زباله

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

اضافه کردن نظر