به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، روز 21 آذر ماه مدیران شهری ورئیس کل دادگستری استان از لندفیل سراوان بازدید کردند. در این بازدید احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان ، محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، مسعود کاظمی رئیس شورای شهر رشت، علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت،  و آرش جهانگیری مدیرعامل کارخانه کود آلی، مجری و مشاور پروژه بهسازی سراوان حضور داشتند. 

 

 

 

در این بازدید بهسازی پروژه محل دفن زباله سراوان، احداث جاده دسترسی، سلول جدید و پوشش محل دفن زباله  واحداث تصفیه خانه شیرابه  همچنین امکان سنجی احداث  محل دفن مهندسی و بهداشتی جدید در مجاورت سایت سراوان مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت و مشکلات پیش رو توسط مدیران حوزه شهری با سیاوش پور رئیس دادگستری استان در میان گذاشته شد. بعد از بازدید میدانی در مورد راه حل‌های مشکلات سراوان نیز تبادل نظر صورت گرفت تا هرچه زودتر شرایط برون رفت از موقعیت فعلی فراهم شود.

 

     

 

اضافه کردن نظر