به گزراش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، چگونگی تصفیه شیرابه کارخانه کودآلی با حضور نمایندگان  شرکت کریسال بلژیک در سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت بررسی شد.

در جلسه‌ای که با حضورعلیرضا حاجی‌پور مدیرعامل ، پویا شهشهانی مشاورسازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ، فخری حسین اف و رامیل محرف اف نمایندگان  شرکت کریسال برگزار شد ، استفاده ازمواد پروبیوتیک در تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

براساس مذاکرات این جلسه در دوهفته آینده بازدید از محل تصفیه خانه شیرابه کارخانه کود آلی انجام می‌شود.

همچنین مقرر شده است شرکت نوین افراز پاک که پیشنهاد دهنده استفاده از مواد پروبیوتیک است موافقت کتبی خودش را اعلام کند. همچنین اعضای این جلسه تصمیم گرفتند که شیرابه جهت اجرای پایلوت و آزمایش توسط آزمایشگاه متعهد انجام گیرد.

 

 

اضافه کردن نظر