به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ٬حرکت کارناوال شادی و آموزش  سازمان صبح دیروز ۱۴دی ماه در مدارس ابتدایی رشت آغاز شد‌. هدف از حرکت این کارنال درمدارس ابتدایی ، آموزش وبالا بردن سطح آگاهی عمومی کودکان  در ارتباط با کاهش تولید زباله و جلب مشارکت آنان ، اطلاع رسانی از فواید بازیافت و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخۀ تولید و همچنین آموزش و تشویق عموم کودکان به تفکیک پسماندهای خشک و تر می باشد. 

 

 

در این برنامه که در مدرسه ابتدایی شاهد سمیه انجام شد ، ابتدا دکتر محمدی کارشناس سازمان برای دانش آموزان در مورد تفکیک زباله و تلاش برای حفظ محیط زیست صحبت کردند .

همچنان در ادامه ،  برنامه های شاد آموزشی توسط خاله باران  به همراه مسابقه و جایزه اجرا شد‌.

در انتها نیزسازمان مدیریت  پسماند شهرداری در راستای فعالیت های خود  طرح انتخاب پاکیار را در این مدرسه اجرا کرد.

 

                

 

 

 
 

اضافه کردن نظر