به گزارش روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری رشت، حرکت کارناوال شادی و آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت به دو مدرسه ابتدایی ستایش و شکوه رسید.

کارناوال شادی و آموزش در مدارس ابتدایی رشت با حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و با هدف فرهنگ سازی و آموزش کودکان در مورد اهمیت بازیافت و  لزوم انجام تفکیک زباله از مبدأ در مدارس ابتدایی رشت در حال اجرا است. حرکت این کارناوال از 14 دی و در مدرسه ابتدایی شاهد آغاز شده است

 

 

در برنامه کارناوال شادی روز  27 دی خاله باران (مریم جباری) به اجرای برنامه ویژه کودکان پرداخت و علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری پسماند رشت در مورد اهمیت حفظ محیط زیست و مشارکت در تفکیک زباله از مبدا  برای دانش آموزان صحبت کرد.

همچنین در این برنامه که توسط موسسه فرهنگی هنری تاک به مدیریت محمدی و پورکار اجرا شد دانش آموزان شاهد برگزاری مسابقه و اهدای جوایز نیز بودند.

در پایان نیز به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی سازمان مدیریت پسماند در کارناوال شادی و آموزش پاکیار مدرسه انتخاب شد.

 

                  

اضافه کردن نظر