به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ،  در ادامه برنامه های پاک سازی رودخانه های رشت، حدفاصل حاشیه رودخانه پل عراق به محله رودبارتان پاکسازی شد.

این برنامه به مناسبت هفته هوای پاک انجام گرفت.  سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با مشارکت مدیریت خدمات شهری شهرداری  منطقه 2 و همچنین  حضور شهروندان این برنامه پاکسازی را انجام داد. علیرضا حاجی پور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت نیز در این برنامه پاکسازی حضور داشت

 

 

با توجه به  برنامه های بهبود وضعیت رودخانه ها و همچنین مورد توجه قرار گرفتن مشکلات زیست محیطی آن توسط شهروندان و گروههای مردم نهاد هر هفته در یک قسمت از حاشیه رودخانه ها ی شهر  پاکسازی صورت می گیرد.

 

   

اضافه کردن نظر