مدارس ابتدایی شکوه  و نصرت در هفته سوم میزبان کارناوال شادی و آموزش بودند.  سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت کار فرهنگی در مدارس را به عنوان یکی از برنامه های اصلی خود دنبال می کند.  به همین منظور با راه اندازی این کارناوال کودکان را به عنوان جامعه هدف خود در  فرهنگ سازی انتخاب کرده است

 

 

 

در برنامه برگزار شده در مدارس شکوه و نصرت، علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در مورد اهمیت تفکیک زباله و تلاش برای تولید کمتر زباله صحبت کرد. در ادامه برنامه ها  با برگزاری مسابقه جوایزی به دانش آموزان اهدا شدو در آخر نیز پاکیار مدرسه انتخاب گردید.

 

           

 

اضافه کردن نظر