رودخانه های زرجوب و‌گوهر رود که از دل شهر رشت می گذرند در چند دهه گذشته به دلیل ریخته شدن  فاضلاب انسانی، صنعتی و‌ همچنین شیرابه زباله های سراوان به عنوان دو‌ رودخانه آلوده جهان مطرح شده اند.  حال رودخانه های رشت بعد از تحمل چند دهه آلودگی اکنون در معرض توجه شهروندان رشت قرار گرفته است.

به دلیل توجه شهروندان و گروههای مردم نهاد و همچنینشهرداری رشت به بهبود وضعیت رودخانه های رشت  پاکسازی حرایم رودخانه های رشت هر جمعه در حال انجام است

 

 مدیریت و برنامه ریزی این همایش میدانی هر هفته توسط سازمان مدیریت پسماند و با مشارکت شهر داری های مناطق و همکاری همه جانبه موسسه محیط زیستی ایده آل ما و شهروندان محدوده می باشد.

 دیروز  جمعه ۸بهمن با وجود سرمای هوا و بارش باران  پاکسازیحاشیهرودخانه زرجوب به  خیابان تختی برگزار شد.

این هفته نیز  پاکسازی حاشیه رودخانه با مشارکت سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت، مدیریت خدمات شهری شهرداری  منطقه  3 و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما و شهروندان محدوده انجام شد.

سازمان مدیریت پسماند از شهروندان علاقمند دعوت می کند تا در این مشارکت شهری حضور پیدا کنند و همه با هم به برگشت رودخانه های رشت به دوران طلایی خود کمک کنیم.

 

                

 

 
 
 
 
 
 
 

اضافه کردن نظر