به گزارش روابط عمومی سازمان میدریت پسماند شهرداری رشت، کارناوال شادی و آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در دهه فجر نیز با برنامه های مختلف آموزشی و فر هنگی به مدارس ابتدایی رشت رفته است.

مدرسه ابتدایی حمزه رفعتی در 11 بهمن میزبان این کارناوال بود تا علاوه بر اجرای ویژه برنامه های دهه فجر برای کودکان، آنها را با روش های مدیریت پسماند نیز آشنا کند.  دبستان محمود مشخ در 12 بهمن و کانون بسیج در 13 بهمن دیگر میزبان های این کارناوال بودند تا کودکان بیشتری در شهر رشت در جریان آموزش های محیط زیستی قرار بگیرند

 

کارناوال شادی و آموزش علاوه بر اجرای برنامه های های ویژه کودکان سرفصل های آموزشی  مانند تفکیک زباله از مبدا و کاهش زباله را نیز در دستور کار خود قرار داده است .  این کارناوال به حرکت خود در سایر مدارس ابتدایی رشت نیز ادامه می دهد.

 

 

          

    

 
 
 

اضافه کردن نظر