به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت٬ تفکیک زباله از مبدا یکی از اهداف اصلی سازمان مدیریت پسماند محسوب می شود . تفکیک زباله از مبدا علاوه بر اینکه حجم زباله های ارسالی به کارخانه کود آلی و لندفیل سراوان را کاهش می دهد دارای ارزش اقتصادی نیز است

استفاده دوباره از مواد پلاستیکی و شیشه می تواند موجب صرفه جویی در میزان استفاده از مواد اولیه ساخت وسایلی از این جنس باشد علاوه بر این بازیافت کاغذ قطع درختان را کاهش می دهد.‌

بنابراین با توجه به اهمیت تفکیک زباله از مبدا ، فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در انجام این امر یکی از برنامه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت است

 

در حال حاضر با وجود پوشش 90درصدی برنامه های تفکیک زباله از مبدا تنها 10درصد شهروندان رشتی در این برنامه مشارکت می کنند.به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوار در دستور کار سازمان قرار گرفته است.‌در حال حاضر انجمن بانوان امدادگر گیلان در منطقه دو و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما در منطقه سه با نظارت مستقیم سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در حال انجام آموزش شهروندان رشتی می باشند .

 

     

 

اضافه کردن نظر