حضور علیرضا حاجی پور، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت در جلسه ستاد بحران استانداری در ساعات اولیه بارش برف

بیست و نهم بهمن نود و پنج

 

 

 

 
 

اضافه کردن نظر