شرکت کود آلی گیلان و شهرداری رشت در راستای افزایش بهره‌وری و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی به منظور اصلاح فرایند، تعمیرات اساسی، تامین ماشین‌آلات و خودروهای موردنیاز، نصب سامانه کنترل بو برای فاز یک و دو کارخانه کودآلی و همچنین احداث فاز3 و4 کارخانه کمپوست شهرداری با روش های پردازش با مزیت های فنی در نظر دارند نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیانی که از توانمندی فنی و مالی لازم برای سرمایه گذاری واجرای طرحهای زیر برخوردار می‌باشد اقدام نماید.

 

 

 

تبصره: نظر کمیته فنی سازمان مدیریت پسماند در خصوص روش های پردازش نافذ است.

1- عنوان طرح:اصلاح فرآیند، تعمیرات اساسی، تامین ماشین‌آلات و خودرو‌های موردنیاز، نصب سامانه کنترل بو برای فاز یک و دو کارخانه کودآلی با ظرفیت 400تن در روز و همچنین احداث فاز 3 و 4 کارخانه کمپوست شهرداری رشت هر یک به ظرفیت 200 تن در روز(پیشنهادات مربوط به تعمیرات اساسی کارخانه کود آلی و احداث کارخانه کمپوست شهرداری رشت به طور مجزا ارائه گردد.)

2- هدف:افزایش بهره‌وری رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در کارخانه کود آلی و توسعه کارخانه کمپوست شهرداری رشت

3- محل اجرای طرح: کیلومتر10 جاده رشت- لاکان

4- شرایط متقاضیان

4-1-دارا‌بودن توانمندی فنی و مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری‌(‌‌و ‌یا مشارکت با بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات)

4-2- داشتن حسن سابقه

4-3- داشتن سابقه مفید در موارد مشابه

ازکلیه متقاضیان دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی ضمن اعلام آمادگی به صورت مکتوب نسبت به تحویل مستندات ذیل به آدرس: رشت، سبزه‌میدان، ابتدای‌استادسرا، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدام نمایند.

5- مدارک موردنیاز

5-1-اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی(برابر‌اصل)

5-2- سوابق ومدارک تحصیلی اعضای هیات مدیره و نیروهای کلیدی برای اشخاص‌ حقوقی(برابر‌اصل)

5-3- ارائه مستندات مربوطه به سرمایه‌گذاریهای انجام شده طی 10 سال گذشته

5-4- ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانک برای اخذ تسهیلات و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری طرح به نسبت سهم الشرکه

5-5  مستندات نمایندگی شرکت‌های خارجی معتبر در صورت وجود(برابر‌اصل)

5-6- استانداردهای محیط‌زیستی بهره‌برداری (بو- شیرابه) وکودآلی اخذ شده و تطابق آن با استاندارد ایران

5-7- ارائه مستندات مربوطه و دارا بودن توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی

5-8- ارائه مستندات مربوط به احداث و بهره برداری کارخانجات مشابه طی 10 سال گذشته

5-9-  اعلام آمادگی جهت بازدید کمیته کارشناسی از کارخانجات احداث شده و در حال بهره برداری

5-10- ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای مشابه

5-11-  ارائه هر گونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه‌گذاری برای حضوردر طرح فوق باشد

5-12- اعلام آمادگی جهت انتقال دانش فنی ساخت (درصورت تمایل) و بهره‌برداری و سوابق مرتبط

توضیح1: میزان مشارکت سرمایه گذاری ............ درصد و سهم شرکت کود آلی گیلان در اصلاح فرآیند، تعمیرات اساسی، تامین ماشین‌آلات و خودرو‌های موردنیاز، نصب سامانه کنترل بو برای فاز یک و دو کارخانه کودآلی............... درصد خواهد بود.

میزان مشارکت سرمایه گذاری ............ درصد و سهم شهرداری در احداث فاز 3 و 4 کارخانه کمپوست شهرداری رشت............... درصد خواهد بود.

توضیح 2: ارائه مستندات هیچ حقی برای ارائه دهنده ایجاد نکرده و شهرداری پس از بررسی نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد .

توضیح3: جزئیات بیشتر در مشارکت‌نامه نهایی درج خواهد شد.

اضافه کردن نظر