به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛   طرح آموزش چهره به چهره  با محوریت تفکیک زباله از مبدا ویژه دانشجویان به مدت یک هفته  با مشارکت انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار گردید. 

 

 

علاوه بر آموزش چهره به چهره جانمایی سطل های تفکیک زباله از مبدأ در کلاس ها و برگزاری مسابقه با موضوع پسماند و تفکیک زباله از جمله برنامه های فرهنگی این سازمان در دانشگاه گیلان است.

 

 

اضافه کردن نظر