اولین مرکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ظهر  جمعه ۲۷اسفند در مجاورت پارک شهیدان نهی قناد در محله رودبارتان با حضور مدیران شهری و فعالین محیط زیستی افتتاح شد.

 

 

در این مراسم رضا رسولی و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای شهر رشت، غلامرضا مقدسی عضو شورای سازمان مدیریت پسمانند، پیمان بازدیدی عضو هیات مدیره و علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت حضور داشتند.

همچنین همایش میدانی پاکسازی حاشیه رودخانه ها در  محله رودبارتان با مشارکت و همکاری  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت،  موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما و شهروندان محله برگزار شد.

    

 

 

اضافه کردن نظر