توسط سازمان پسماند شهرداری رشت صورت گرفت:

سمپاشی محل دفن زباله سراوان و سلول لندفیل
بهداشت عمومی یکی از عوامل مهم در سلامت مردم است ، برای تأمین سلامت جامعه ، بهداشت هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی باید رعایت گردد. بهداشت فردی و اجتماعی مکمل یکدیگرند و رعایت بهداشت فردی به تنهایی کافی نخواهد بود زیرا انسان جدا از مردم و اجتماع زندگی نمی کند و رعایت یا عدم رعایت بهداشت هر فرد روی سلامت سایرین اثر می گذارد.
یکی از مشکلاتی که در محل دفن زباله سراوان سلامت آسیب دیدگان را به خطر می اندازد رشد و تکثیر عوامل میکروبی ، بیماریزا و نیز تکثیر حشرات از قبیل مگس ، پشه ، سوسک و... می باشد.

ساده ترین و عملی ترین اقدام در بهسازی و ایمن سازی محیط ،  استفاده از موادضد عفونی کننده میباشد . بطوریکه امکان رشد و نمو برای موجودات موذی ومیکروبها فراهم نشود . در همین راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت جهت جلوگیریاز دغدغه های روستاییان و سکنه روستاهای اطراف سراوان بابت تخم ریزی حشرات موذی به صورت روزمره نسبت به همسطح سازی و سم پاشی و شن ریزی محل دفن زباله ( لندفیل ) سراوان اقدام نموده و با توجه به اهمیت موضوع محدوده مورد نظر از حیث آلودگی ها و بیماریهای ناشی از انباشت زباله مصون میکند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ، لندفیل خود به دلیل تایل های نفوذ ناپذیر  ژئوممبرن مانعی برای رسوخ شیرابه ها به لایه های زمین شده و شیرابه ها توسط لوله های پلی اتیلن بهسمت تصفیه خانه هدایت خواهد شد.

مهندس علیرضا حاجی پور مدیر عامل سازمان پسماند رشت، ضمن تاکید بر چشم انداز بسیارروشن و شفاف از رفع دغدغه و معضلات  فوق الذکر ، مرکز دفن  سراوان را  به عنوان یک بستر مناسب برای تکثیر حشرات موذی دانست و گفت : سمپاشی مستمر و مداوم روزانه در چندین مرحله میتواند مشکلات مذکور را تا حد بسیار زیاد تقلیل دهد.

 

وی در ادامه اذعان داشت: سم پاشی ها به صورت روزانه توسط 5 دستگاه که یک عدد در قالب دودزا باسم دلتامترین  2/5 درصد و 4 دستگاه مه پاشدر سایت سراوان و سلول و همچنینکل محوطه صورت می گیرد.

و البته شایان ذکر است که نوع سم مورد نظر به تصدیق و تایید مرکز بهداشت رسیده است و کمترین آسیب را برای محیط زیست در بر خواهد داشت.

حاجی پور در ادامه افزود: اقدام  دیگری که مانع افزایش حشرات موذی  میگردد ، پوشش شن بر روی زباله هاست که اینکار به نوبه خود باعث جلوگیری از انتشار بوی زباله در سایت می گردد.

وی اظهار داشت: شن ریزی ها به صورت روزانه با حداقل 10 سرویس با وزن 500 تن در روزصورت می گیرد.

وی با بیان اینکه  عملیاتهایی همچون جمع آوری ضایعاتی که می توان  آنها را فرآوری و دوباره به محیط باز گرداند ، اشاره کرد و گفت: با جمع آوری و جداسازی این ضایعات بازیافتی در مرکز دفن ،مواد اولیه مورد نیاز برای کارخانجات جهت تولید محصولات تامین خواهد شد.

شایان ذکر است ورودی زباله در سراوان روزانه بیش از  1000  تن می باشد.

 

           

اضافه کردن نظر