غرفه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری در نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری، حمل و نقل عمومی، گل و گیاه

 

 

 

 

 

 

عکاس: پریناز جهان مهمانی

 

اضافه کردن نظر